Επιδιόρθωση Χυτών

Laserstar Technologies

Η ύπαρξη μιας συσκευής συγκόλλησης laser στο εργαστήριο είναι καθοριστικής σημασίας γιατί δίνει την δυνατότητα στον οδοντοτεχνίτη να επιδιορθώσει τα περισσότερα προβλήματα των μεταλλικών σκελετών τα οποία η παραδοσιακή μέθοδος συγκόλλησης δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει.

Η εύκολη επιδιόρθωση κοντών στεφανών ή γεφυρών, τα λεπτά σημεία, η ροπή των γεφυρών, οι οπές εξασφαλίζουν την διόρθωση όλων των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή ενός μεταλλικού σκελετού εξοικονομώντας επιπλέον χρόνο και κόστος για τον οδοντοτεχνίτη τον οδοντίατρο και τον τελικό αποδέκτη της εργασίας.