Χύτευση

Nautilus CC Plus

Η κατασκευαστική αρτιότητα του χυτού σκελετού είναι καθοριστική για την μακροβιότητα μιας οδοντοπροσθετικής εργασίας. Ο σχεδιασμός, το πάχος αλλά και η ποιότητα χύτευσης του, είναι υπεύθυνα για την επιτυχία η αποτυχία μίας προσθετικής αποκατάστασης.

 

Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την κατασκευή άρτιων χυτών σκελετών είναι οι γνώσεις του οδοντοτεχνίτη στις νέες τεχνολογίες χύτευσης. Το πάχος των αγωγών-δεξαμενών-αεραγωγών καθώς και που πρέπει να τοποθετηθούν είναι καθοριστικοί παράγοντες για έναν άρτια χυτεύσιμο μεταλλικό σκελετό.

Η επιλογή ενός βασικού κράματος από αξιόπιστο κατασκευαστή με μακροετή εμπειρία στην κατασκευή κραμάτων,που να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βιοσυμβατότητας από ανεξάρτητο οργανισμό είναι επίσης καθοριστικής σημασίας.

Το εργαστήριο μας με την απόκτηση τεχνογνωσίας στην πιο πρόσφατη τεχνολογία χύτευσης, την χρησιμοποίηση κράματος εξαιρετικής ποιότητας, αλλά και της πιο προηγμένης τεχνολογικά συσκευής χύτευσης στην αγορά αποτελεί εγγύηση για την κατασκευή εξαιρετικής ποιὸτητας οδοντοπροσθετικών εργασιών με υψηλού βαθμού προβλεψιμότητα επιτυχίας της αποκατάστασης.